TRAPPOR STEEL


!För kunden har Kristianstad synliggörs i fotografiet bredvid byggandet av interna trappor helt i stål. Det är vårt eget utformning, idén om beställning. Design arbete varade i 3 månader . Produktion av konstruktionselement 30 dagar. Installation 5 arbetsdagar.


 

BESTÄLL NU