YR-314 (Yttre räcken )

Projektets utformning och utförande Cimbrisdesign. Kund: byggföretag. Plats för Polen. Byggår 2011/12. Material: stål.