YR-309 (Yttre räcken )

Projektets utformning och utförande Cimbrisdesign. Kund: privatperson. Plats för Polen. Byggår 2015. Material: stål.