STT-105 MODELL

Projektets utformning och utförande Cimbrisdesign. Kund: privat beställare. Plats för Sverige. Byggår 2012. Material: skruvanslutning, lackerat stål.

 


 

BESTÄLL NU