RSG-214 (Stål och glas)

Projektets utformning och utförande Cimbrisdesign. Kund: privatperson. Plats för Polen. Byggår 2011. Material: stål, vitt glas, aska, betongtrapp.

 


 

BESTÄLL NU